நாங்கள் அட்லாண்டிக் நகர ஹோட்டலில் ஒரு ஸ்விங்கர்ஸ் பார்ட்டியில் சேர்ந்தோம்