கொலம்பிய பெண் தனது புதிய கேமோ மினி ஸ்கர்ட்டை முயற்சிக்கிறாள்