என் மனைவிக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, படபடப்பை எங்களுக்குத் திருப்பி அனுப்புங்கள்